Apartman Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Apartmana gelir sağlamak adına, apartmanın ortak alanlarının kiraya verilmesi, birçok apartman yönetiminin kullandığı yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Elde edilen gelirin, gelir vergisi istisna bedelinden yüksek olması halinde gelir için vergi ödenmesi gerekiyor.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45. maddesi gereğince kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar sonucu, apartman yönetimi tarafından kat malikleri adına kiraya verilebiliyor.  Bu kira ödemeleri yönetim veya yönetim kuruluna yapılsa dahi elde edilen gelir maliklerin geliri olarak kabul ediliyor.

 Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir (KMK md. 3/1). Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış ve kiralanmış olur (KMK md. 6/4).

 Görüldüğü gibi, ortak mahallerden olan kapıcı dairesi ve benzeri yerlerin gerçek sahipleri kat malikleridir. Dolayısıyla buraların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, esasen kat maliklerinin geliri sayılır ve GVK’nun ilgili maddelerine göre vergilendirilecektir.

 Bu bağlamda olmak üzere, apartmanlardaki ortak yerlerin kiraya verilmesi durumu ilk olarak Gelir Vergisi Kanunu açısından ve sonra da Katma Değer Vergisi Kanunu açısından ele alınmalıdır.

Peki apartman gelirleri vergisini kim/kimler  öder?

Kat maliklerinin hisselerine düşen kira gelirinin, elde edildiği yıldaki istisna miktarını aşması halinde, kat malikleri tarafından gayrimenkul sermaye iradı olarak yıllık beyannameyle beyan edilmesi gerekmektedir.


Anında ücretsiz kayıt olun

7/24 Hizmet Verin

Online işlemler ile sürekli hesap verin, ödemeler alın, şeffaf hizmet verin.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı