Apartman Yönetimi Nasıl Oluşturulur ?

23.06.1965 Tarihinde 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu Mecliste Kabul edilmiş ve Resmi Gazetenin 02.07.1965 gün ve 12038 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasanında bazı bölümler zaman çerçevesinde ihtiyaca cevap vermediği için 13.04.1983 Tarihinde 2814 sayılı Kanun ile, 14.11.2007 Tarihinde 5711 Sayılı Kanun ile ve 23.06.2009 Tarihinde 5912 sayılı Kanunlar ile 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunda değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır.

634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanununa göre;


HANGİ BİNALARDA APARTMAN YÖNETİMİ KURULMALIDIR?

Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.


APARTMAN YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI

(KMK Madde 34)  Apartmanda yönetici yok ise kat maliklerinden bir veya birkaçı yönetim oluşturabilir. Bunun için öncelikle bir adet Karar Defter Ve bir adet vezne defter ya da işletme defter alınmalı ve noterlikçe Apartman Yöneticiliği adına tescil ettirilmeli ve yönetimin oluşturulması için toplantı tarih ve gündem belirlenmeli ve tüm kat Maliklerine İmza karşılığı ya da Taahhütlü mektup Yolu le bildirilmelidir. Ayrıca bir nüshası da Apartmanın ilan panosuna asılmalıdır. Bildirim Yapılırken postanın yerine ulaşması için 15 gün ve mektubun ulaşmasından sonra kat maliklerinin kendilerini toplantıya ayarlamaları için 15 gün toplam 30 gün süre konmasına dikkat edilmelidir.


İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı tarihi, yer ve saat de bildirilir ve ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Katılanların salt çoğunluğunun almış olduğu kararlar tüm Kat maliklerini bağlar. İlk yapılacak olan toplantıya yönetim kurma görevini üstlenen kişi davet mektubu ve karar defterin gönüllü kurucu Yönetici ya da kurucu yönetici olarak imzalayabilir. Tüm Yazışmaların karar defterine işlenmesi gelecekteki itirazları önleyeceğinden dikkatli bir şekilde yazılmalıdır. Toplantıda istenirse bir yönetici, yönetici yardımcısı ve bir denetçi seçilebilir veya bir yönetici üç denetçi seçilir. Birine yönetim kurulu diğerine denetim kurulu denir. Yönetim kurulu Kat malikleri adına apartmanı yönetme yetkisini genel kuruldan alır.

(KMK Madde 34) Yöneticinin kat malik olması zorunlu değildir (Kiracılar yönetici ve yardımcısı olabilir Yönetici dışarıdan atanabilir) . Ancak Denetçinin Kat Maliki olması zorunludur.


KİRACILARIN TOPLANTILARA KATILIMI VE OY KULLANMALARI

Apartmanı yönetme yetkisi Kat Malikler Kurulundadır. Yani diğer bir deyişle daire sahiplerindedir. Bu sebepten ötürü kiracılar toplantılarda oy kullanamazlar. Oy kullanabilmeleri için kat malikinin kiracısının toplantıda kendisi adına karar verebileceği yönünde yazılı vekâlet vermesi ile kiracılar oy kullanabilirler.

Anında ücretsiz kayıt olun

7/24 Hizmet Verin

Online işlemler ile sürekli hesap verin, ödemeler alın, şeffaf hizmet verin.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı