APARTMAN YÖNETİMİ VERGİ NUMARASI ALMALI MIDIR?

Apartman ve site yönetimlerinin birtakım mali yükümlülükleri ve görevleri bulunuyor. Bu mali görev ve sorumlulukları arasında apartmana vergi numarası alınması da yer alıyor. Peki apartmana vergi numarası nasıl alınır?


Meskenlerde vergi mükellefiyeti gerektirecek bir işlem olmadığı durumlarda vergi idaresi ile ilgili bir yükümlülük bulunmuyor. Bu nedenle ile birlikte konut kapıcıları zorunlu sigortalılık kapsamında olduğu için, apartman yönetici tarafından sigorta dosyası açtırılıp aylık sigorta bildirgesi verilmesi gerekiyor. 


Kat Mülkiyeti Kanunu gereği yöneticiler ilgili hesap dönemi ile ilgili gelir-gider hesaplarını düzenleyip, faaliyet raporunu içeren bilanço hazırlamaları gerekiyor.


Konut kapıcılarına yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi kesintisi olmadığından başkaca bir stopaj kesintisi gerektiren işlem yoksa vergi numarası alıp vergi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek olmuyor. 


Buna karşın, apartman ve sitelerde stopaj kesintisi gerektiren işlem olması halinde apartman vergi numarasının alınması gerekiyor.


Apartman adına vergi numarası nasıl alınır?

Apartman yöneticileri apartman kat malikleri kurulunu toplayarak karar defterine alacağı bir karar ile bu karar örneğini noterden tasdik ettirip,apartmanın adresinin sınırı içerisine giren vergi dairesine başvurarak potansiyel vergi numarasını alabiliyor.


Her ihtimale karşılık apartman yöneticilerinin imza beyannamelerini de çıkartmış olmaları apartman vergi numarası alınması aşamasında süreci hızlandıracaktır.


Anında ücretsiz kayıt olun

7/24 Hizmet Verin

Online işlemler ile sürekli hesap verin, ödemeler alın, şeffaf hizmet verin.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı