SİTE YÖNETİMİ NASIL VE KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

SİTE YÖNETİMİ NASIL OLUŞTURULUR?

634 sayılı kat mülkiyeti kanununun en önemli maddeleri arasında yer alan site yönetimi nasıl oluşturulur konusu detaylı olarak açıklanmaktadır.


Apartmanlarda ve sitelerde sıfırdan düzen kurmak veya kurulu düzeni idame ettirmek için seçilen site yöneticileri, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun site yönetimi kurulması ile ilgili beşinci bölümünden yararlanabilirler. Her yıl ocak ayında toplanan genel kurulda apartman veya site sakinleri yeni bir yönetim oluşturabilir.

Seçilen site yönetimi göreve 2 yıl devam eder. Bu süre boyunca bütçeyi oluşturmak, harcamaları yapmak, binanın veya binaların bakımını yapmak, çevre düzenlemesi ile ilgilenmek gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Sırasıyla site yönetimi oluşturulması Genel kurulun toplanması, Yönetim planının oluşturulması, Kat malikleri toplantısının zamanı ve karar yeter  sayısı, Oya katılabilme şartları ve karar alınması, Sulh mahkemesine intikal ettirilecek durumlar, Yönetici atanması, Yöneticinin görevleri, sorumluluğu, hesap vermesi, hakları, Tüm kat maliklerinin toplandığı genel kurulda, yönetici olmaya aday kişiler kendini tanıtır ve çoğunluğun seçtiği kişi, apartman site yöneticisi olur. Genel kuruldan önce kat malikleri apartman site yönetimi nasıl kurulur konusunda araştırma yapıp bilgi sahibi olmak isterlerse, yol gösterici en sağlam kaynak 634 sayılı kat mülkiyeti kanunudur.Site yönetimi denetlenmesi ve yenilikler hakkında maddeler yer almaktadır.

SİTE YÖNETİMİ KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR ?

Site yönetiminin kaç kişi olacağı site yönetim planı ile belirlenir. İki ihtimal vardır; ya yönetici adı altında bir kişi, ya da yönetim kurulu adı altında 3 kişi seçilir.

Site yönetimi “icraya yönelik Yönetim Organı’’dır. Genel olarak yapılan uygulamalarda bütün Bağımsız Bölümlerin malikleri toplanıp, 3 asil ve 3 de yedek üyeden oluşan Site Yönetim Kurulu’nu seçerler. Her yıl ocak ayında toplanan genel kurulda apartman veya site sakinleri yeni bir site yönetimi oluşturabilir. Seçilen site yönetimi göreve 2 yıl devam eder.

Bu süre boyunca bütçeyi oluşturmak, harcamaları yapmak, binanın veya binaların bakımını yapmak, çevre düzenlemesi ile ilgilenmek gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Site yönetim kurulu siteye yönetimine en az 3 kişinin atanması ile oluşturuluyor.

Site yönetimi ataması ile ilgili maddeler Kat Mülkiyeti Kanunu ise şu şekilde belirtilmiştir;

D) Yönetici Atanması: Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarIdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir. Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır.

Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir. Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir. Site yönetimi adına yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması gereklidir.


Anında ücretsiz kayıt olun

7/24 Hizmet Verin

Online işlemler ile sürekli hesap verin, ödemeler alın, şeffaf hizmet verin.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı