SİTE YÖNETİMİ VE KURALLARI

Konut sitelerinde, site yönetiminin temel görevi, site yaşantısının refahını ve güvenliğini sağlamak oluyor. Bu amaç uğruna hem site yöneticisine hem de site sakinlerine belli görev ve sorumluluklar düşüyor.

Temiz, güvenli, bakımlı, sosyal hayatı kolaylaştıran bir site yaşantısı için, ilk olarak site yöneticisinin belirlenmesi ve yöneticinin görevlerinin sınırlarının çizilmesi gerekiyor. Site yaşantısında uyulması gereken site kuralları ndan bazılar aşağıda sıralanıyor:

- Site Üst Yönetimi, Profesyonel Yönetime yol gösterici tasarımlar üretmeli, bu tasarımları alan Profesyonel Yönetim benzer uygulamaların (mali-hukuki-idari-sosyal) avantajlarını-dezavantajlarının da içinde bulunduğu bir değerlendirmeyi tekrar Üst Yönetime sunmalıdır.

- Site organizasyonları personel , malzeme, eğitim, prosedür dörtgeni ile dengelenmeli verimli hale getirilmelidir. 

- Personel sürekli , akademik eğitimle Ekip, malzeme detay kullanım bilgisi ile Ekipman, eğitim süreklilik ve tamamlayıcı çabalarla Alışkanlık, prosedürler uygulanabilirlik detayı ile Standartlar haline getirilmelidir. 

- Site ekibinin motivasyonu için, günlük mesai öncesi eğitim, işlevsel üniforma, standartlar altına düşmeyen özlük hakları, karşılıklı sevgi & saygı, hoşgörü uygulanması gerekiyor.

- Güvenlik Uygulamaları; Hasar Önleme Nosyonuna paralel olmalıdır. Emniyetli bir ortam için "Güvenlik Uygulamaları" amaç değil, araç olarak benimsenmelidir. 

- Teknik Uygulamalar, düzenli bakım üzerine kurulmalı, rutin arızalar istatistiki değerlendirme ile uzun vadeli olarak giderilmelidir. Enerji tasarrufu yalnızca bütçe sorunu olarak değil, Yerkürenin de belli bir kapasitesi olduğu düşüncesiyle bir global bir gereklilik olarak algılanmalıdır. 

-Temizlik Hizmetleri, akademik ders ve uygulama notları eşliğinde belli bir program dahilinde KORUYUCU amaca da yönelik olarak yapılmalıdır. Ülke/Bölge Sağlık gündemine göre Temizlik Plan ve Uygulamalarında değişiklikler yapılabilmelidir. 

- Site yönetimi tarafından; site sakinleri için belirlenen site kurallarına tüm sakinlerin uyması gerekiyor.
Anında ücretsiz kayıt olun

7/24 Hizmet Verin

Online işlemler ile sürekli hesap verin, ödemeler alın, şeffaf hizmet verin.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı