Yapı Kooperatiflerinde Üye Aidatlarının KDV Durumu

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde. Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu; ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği; bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının ve bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilemeye engel teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

İlgi yazınızda adı geçen Kooperatifin giderlerini karşılamak kaydıyla ortaklardan makbuz mukabili tahsil ettiği üye aidatları Gelir Vergisi mevzuuna giren bir gelir unsuru niteliğinde bulunmamaktadır. Bu nedenle, adi geçen kooperatifin KDV Kanununun 1 inci maddesi kapsamında katma değer vergisinin konusuna giren bir işlemden söz edilemeyeceğinden, üyelerden tahsil edilen aidatlar katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

Anında ücretsiz kayıt olun

7/24 Hizmet Verin

Online işlemler ile sürekli hesap verin, ödemeler alın, şeffaf hizmet verin.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı